Визуална идентичност

ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Визуалната идентичност обединява всички важни компоненти от Вашата фирмена кореспонденция: визитка, бланка, папка, пощенски плик,CD и CD джоб.

Чрез тях Вие изграждате своя отличителен стил и подпомагате бързото и лесно разпознаване на Вашия бранд.

Запитване за цена